- Uakseptabel høy rente på lån uten sikkerhet

Bankene skor seg på forbrukslån. For et lån uten sikkerhet på100.000 kroner over ti år betaler du 56.000 kroner mer enn dubehøver. Da er det tatt hensyn til skattefradrag forrenteutgiftene.