Gode tall fra Fokus

Fokus Bank hadde for 2003 et driftsresultat før tap og skatt på552,6 millioner kroner mot 528,0 millioner kroner året før.