- Dobbelt så mye CO2-olje fra Gullfaks

Petoro har utført beregninger som viser at CO2-injisering påGullfaks kan gi over dobbelt så mye ekstraolje som Statoil haranslått.