Nytt håp for norske ørret-eksportører

Europakommisjonen fikk i går ikke EUs antidumpingkomité til å velsigne straffetollen mot norske ørreteksportører. Saken ble utsatt etter flere innsigelser.