Med nebb og klør for norsk laks

Dansk fiskeindustri frykter permitteringer alt i oktober hvis EU-kommisjonen gjennomfører det varslede kvotesystemet for norsk laks. Flere EU-land vil kjempe mot kvotene.