Blått lys for gasskraft på Kårstø

Statoil har mistet interessen for bygging av gasskraftverk på Kårstø. Hydro og Statkraft holder prosjektet i live, men må bestemme seg innen en måned om de skal gå videre.