Nye skip gir betre liv for sjøfolk

Overbygget plassert akter, mindre støy for dei tilsette om bord,betre skjerming av mannskapet i arbeid. Alt saman eit viktig stegpå vegen i retning av mannskapsfrie skipsdekk.