Kristin-utbygging på høyt trykk

Statoils største utfordring med Kristin-utbyggingen er ikke det høye trykket i debatten om Dragados, men det høye trykket nede i reservoaret.