Stridt for tillitsvalgte i Aker Kværner

«Gamle fiender» i Aker og Kværner må nå samarbeide. I juni avgjøres hvem som skal representere de ansatte i styret i Aker Kværner.