Grunneier taper 10 millioner kroner

STAVANGER: Mesteparten av tomten som skulle gitt plass til 120 leiligheter eies av selskapet Polar, som har inngått en intensjonsavtale om salg til Selmer Skanska.