Byggmakker og Optimera går mot fusjon

Byggmakker Norgros og Optimera har inngått en intensjonsavtale omfusjon.