Gasskontrakt til HitecVision

HitecVision AS har inngått avtale med Navion ASA om levering av to komplette anlegg for gjenvinning av VOC-gasser om bord på Navions bøyelastere.