- Bedre læring i små klasser

Høyre vil gi skolene og kommunene og fylkene som eier skolene, større frihet til å utvikle skolene slik de selv vil.