Over 40 årsverk skal bort i Aftenbladet

Sterkere konkurranse og sviktende annonseinntekter fører neste år til at drøyt 40 årsverk må bort i Aftenbladet. Ledelsen legger i første omgang opp til frivillig avgang.