Tilbyr ekstra trygg flytteteneste

Nils Blom i flyttebyrået Boxman hevdar at tryggleiken i bransjen er for dårleg. Nå søkjer han patent på oppfinninga si, The Collapsible Liftvan (TCL).