Halverte klimagassar

Utslepp av klimagassar frå Hydro sitt aluminiumsverk på Karmøy erblitt meir enn halverte dei siste åra på grunn av ein frivilligavtale mellom industri og styresmakter.