Forsikringssjokk for oljebransjen

Flere store ulykker innen oljebransjen internasjonalt de sisteårene gjør at forsikringspremiene går i været også for norskeoljeselskaper.