NOPEF skal utrede lovligheten av Trico-boikott

Hvis det ikke er ulovlig vil NOPEF sette i gang en boikott av den norske avdelingen til det amerikanske rederiet Trico Marine Services.