Tredobler prisrekorden

Prisforlangende for holmene ved Fogn går langt utenfor det som tidligere er oppnådd for fritidseiendommer i Rogaland. Det går fram av en ringerunde til eiendomsmeklerne i distriktet.