EU-land må slippe til norsk gass i ledningene

EU-kommisjonen advarer EU-land mot å nekte norske gassprodusenter å bruke deres gassledninger.