Kjøpt hjem etter «Røkke-metoden»

I 1998 berget Per Sævik skipsverftet Simek. Tilbakekjøpet i fjor er langt på vei finansiert med utbytte og konsernbidrag.