Krev SFT-kontroll

Naturvernleiar i Rogaland, Erik Thoring, meiner at tilbakeføringa av «John R» til Norge er oppsiktsvekkjande og litt pinleg.