- God sosial profil

Det lille jeg har hatt tid til å se på budsjettet, synes jeg det virker som det har en god sosial profil.