Gjør det godt innen elektronisk handel

Allianse e-xchange, som er et datterselskap av Folke Hermansen-konsernet Allianse ASA, gjør det godt innen elektronisk handel og virksomhetsstyring.