Planer for seks milliarder kroner

Teknisk Bureau Eiendom og Gann Graveren Eiendom er sist i rekken om å lansere høyhusplaner på Forus. Dermed er det planer om tre gigantprosjekt.