Ingen garanti for nok strøm i vinter

Vinteren har satt inn, og tilsiget til kraftmagasinene i fjellet fryser til.