Telenor strammer inn etter IT-nedgang

Telenors satsing på internett er blitt en tyngre bør enn Tormod Hermansen kan bære. Nå trekker Telenor seg ut av virksomheter og reduserer bemanningen.