Steensnæs skeptisk til Snøhvit-utbygging

Olje— og energiminister Einar Steensnæs (KrF) er skeptisk til Snøhvit-utbyggingen i Barentshavet på grunn av fiskeriene og klima- og miljøproblemene.