- Jeg er ingen redningsmann

Yukos-sjef Mikhail B. Khodorkovskij er fornøyd med at Kværner er reddet, men vil ikke kalle seg noen redningsmann.