Bankene fornøyd med Yukos-løsning

DnB og de andre bankene ser ut til å komme ut av Kværner-krisen med et langt mindre tap enn fryktet.