Vil ta tilbake oppdragelsen

Den offentlige skolen blir stadig mer humanistisk, sier rektor Anita Pettersen. Hun tror mange kristne foreldre oppdager at det er foreldrene selv som har ansvaret for oppdragelsen, og at dette er i pakt med Bibelen. Pettersen mener dette er årsaken til at flere livssynsbaserte privatskoler ser dagens lys.