Sløser bort millioner på avbestillingsforsikring

Salget av avbestillingsforsikringer er god butikk for de store turoperatørene i Norge. For mange av oss er forsikringene helt unødvendige.