Kværner inngår 2,2 mrd-kontrakt

Kværner er i ferd med å hale i land en ny milliardkontrakt.Konsernet har inngått en intensjonsavtale med et amerikansk selskapom bygging av fire produkttankere hver på 40.000 tonn.