- Økning i bestanden av kolmule

Forskningsfartøyet Johan Hjort har i løpet av den siste måneden registrert dobbelt så mye kolmule på gytefeltene som i en tilsvarende undersøkelse i fjor.