• Silje Hansen og Hege Løhre blant andre elever på Gosen ungdomsskole spiller revy. Foto: Fredrik Refvem

Revyarbeid i Rogaland

Stavanger er spekket med revygrupper, showteater, revyteater,skoleteater, friksjonsteater, konseptrevyer, stand up-komikere ogmassevis av andre morsomme folk. I tillegg kommer ulikeskolerevyer, sykehusrevyer, postrevyer, sykehjemsrevyer ogstudentrevyer. Nedenfor vil du finne en samling av artikler medinnhold rettet mot dette temaet.