Ynskjer fleire ungdomar til helsefag

Altfor få vil bli hjelpepleiarar og omsorgsarbeidarar. Sosial— og helsedirektoratet vil snu trenden.