Halvtørr lerke for Statoil

Statoil har fullført en leteboring i Lerke-prospektet i Norne-området i Norskehavet. Det ble ikke påtruffet hydrokarboner i hovedreservoaret.