Pengeflinke skoler og sykehjem kan få straff

Bykassen er tom og vel så det. For å pynte på tallene, foreslårrådmann Ole Hetland å kutte i sparepengene til virksomhetene.Politikerne frykter bråk.