- Folk blir flaskehalsen

Vi skal være glade for at havbruksnæringen blir stadig mer effektivisert og mekanisert. Den største flaskehalsen i utviklingen av Norge som havbruksnasjon blir tilgangen på mennesker til å jobbe i den. For vi trenger alt fra røktere og fagarbeidere til ingeniører og økonomer, sier fiskeriminister Otto Gregussen.