Folke får styreplass i HSD

Folke Hermansen slipper trolig inn i varmen i HSD i nærmeste framtid. Først som observatør i styret og med styreplass etter generalforsamlingen til våren.