Ikke lønnsøkning for Fjell

Statoils styre har i samråd med konsernsjef Olav Fjell besluttet atkonsernsjefens lønn ikke skal økes i 2003.