Partifeller refser Foss for næringspolitikken

Finansminister Per-Kristian Foss får kritikk fra næringslivsfolk i Høyre for å gjøre for lite for å berge eksport— industrien.