Kravliste fra fattiges organisasjoner

Både de som mottar sosialhjelp og de som arbeider innenfor sosialhjelpstjenestene krever nå at regjeringen fremmer konkrete tiltak for å bekjempe fattigdom, først og fremst blant barn og unge.