Skattejegerne skal skjerpe skattejakten

Skattemyndighetene hilser velkommen signalene fra myndighetene om skjerpet skattejakt hos næringsdrivende og aksjeselskaper.