Skal skaffe jobber til folk over 50

Mellom 400 og 500 mennesker er tilbakeført til arbeidslivet av denprivate arbeids— formidlingen Senior-huset Norge AS. 15. oktoberetablerer de seg i Stavanger.