Vi bruker mindre strøm

Hver eneste måned i år er strømforbruket blitt mindre. Produksjonen har likevel vært stor.