- Leverandører tjener for lite

Oljeselskapene har aldri tjent mer penger. Serviceindustrien sliterderimot med inntjeningen, men investerer likevel mest i forskningog utvikling.