Konkursfrykt i oppdrett

Både bankene og oppdrettsnæringen selv frykter konkursras blant norske lakseoppdrettere. Først om et år ventes situasjonen å være vesentlig bedre.