Frp krever omdisponeringer på 10 milliarder

Regjeringspartiene ble presentert for omdisponeringer på 10 milliarder kroner da de torsdag møtte Fremskrittspartiet til det første forhandlingsmøtet om statsbudsjettet.