Full jakt på mer smitte

Over 20 gårdsbruk i fem veterinærdistrikt i Sør-Rogaland blir sjekket i forbindelse med utbruddet av den smittssomme hønsesykdommen ART i Hå.